M88 Link: Trang Chủ

Tổ chức bộ máy

I. BAN GIÁM HIỆU
 
1 . TS. GVCC. Đặng Luận
    Chức vụ: TUV, Hiệu trưởng
    Điện thoại: 0914.222.759
 
2. ThS. GVC. Huỳnh Châu Lâm
   Chức vụ: Phó Hiệu trưởng (phụ trách Nội dung)
    Điện thoại: 0905.171.189
 
3.  ThS. GVC. Nguyễn Thọ Hòa
    Chức vụ: Phó Hiệu trưởng (phụ trách Hành chính)
    Điện thoại: 091 410 20 46   
 
II. CÁC KHOA - PHÒNG
 
1. Khoa Lý luận cơ sở    (0260) 3 86 82 85
1. Trưởng khoa: ThS. GVC. Bùi Phụ
                          Điện thoại: 0914 102 462   Email:  
2. P.Trưởng khoa: 
 
3. Giảng viên:
ThS. GVC. Phan Văn Sinh
                             Điện thoại:  098 580 91 78   
ThS. Lê Thị Minh Phượng
                            Điện thoại: 09 1982 3588    
ThS. Chu Mai Phong
                           Điện thoại: 0982890170
           ThS. Lê Thị Hường 
                                       
Điện thoại: 0373646015  
          
ThS. Trương Nguyễn Công Thành
                                     
 Điện thoại:  0935518885
2. Khoa Nhà nước và Pháp luật
1. Trưởng khoa: TS. GVC. Ngô Hoàng Anh   Điện thoại: 098 740 06 89
2.  P.Trưởng Khoa:
                          ThS. Nguyễn Thị Xuân        Điện thoại:  090 356 12 39 
3.  Giảng viên:
              ThS. Nguyễn Thị Phương Thảo
                            Điện thoại: 090 599 28 45     Email:  phuongthaotctkt@gmail.com
              ThS. Trần Thị Thương
                            Điện thoại: 0989 77 87 87   Email: [email protected]
             ThS. Trịnh Thu Trang
                           Điện thoại: 0388 59 54 56 
             ThS. Nguyễn Anh Định
                           Điện thoại: 097 111 22 35  
             ThS. Bùi Thị Thùy Mai
                           Điện thoại: 0386 53 73 22  E mail: [email protected]
 
4. Khoa Xây dựng Đảng
1. Trưởng khoa: ThS. GVC. Mai Văn Bay
                           Điện thoại: 098 494 59 64 
2. Phó Trưởng khoa: ThS. GVC. Trần Thanh Hùng
                          Điện thoại:  094 790 91 36   
 
3. Giảng viên
           
ThS. GVC. Nguyễn Thị Hiền
Điện thoại:  096 995 21 04  
ThS. Ngô Thị Thuý Mai  
Điện thoại:   036 717 3468   
ThS. Trần Thị Thu Hương
           Điện thoại:  098 869 16 62  
ThS. Bùi Văn Nhì
           Điện thoại: 0982400008  Email:  [email protected]

ThS. Nguyễn Thị Hồng Chuyên
Điện thoại: 0985 74 86 56
 
5. Phòng Tổ chức, Hành chính,Thông tin, tư liệu   (0260) 3 916 820 
1. Trưởng phòng:  ThS. GVC.  A Phúc
                              Điện thoại:  0905 18 24 69 
2. P.Trưởng phòng: 
Võ Thanh Bình - CVC      097 857 40 36    
3. Các vị trí chuyên môn:
Đoàn Thị Tuyết - Văn thư 039 650 0779
Trần Thị Hương - Chuyên viên   090 198 58 68 
Lê Đình Thạch - Kế toán   0973 313 161
Đinh Lý Hương - Cán sự  0327958219
Lê Thị Hà - Cán sự  033 453 4880  
Vũ Thị Gấm - Nhân viên  039 375 9008

Nguyễn Đình Triệu - Bảo vệ 037 345 82 77
Thái Minh Hải - Lái xe, bảo vệ 
0975617063       
           6. Phòng Quản lý Đào tạo và nghiên cứu khoa học     (0260) 3 863 465
1. Trưởng phòng:
ThS. GVC. Nguyễn Lương Thủy
 Điện thoại:  090 568 99 59      Email:
 
 2.  P. Trưởng phòng:
ThS. Phạm Thị Hoa, GV kiêm nhiệm  097 535 37 88  
 
3 Các vị trí chuyên môn:
          Nguyễn Quý An - CVC     Điện thoại: 0377.277.779  Email: [email protected]
Nguyễn Thị Dung - CVC  098 390 02 47    
          Dương Văn Dệ  - CV   090 517 81 83    
           Nguyễn Thị Hằng - CV   0328 672268  
          Tô Hữu Chí - GV kiêm nhiệm  0961 336 016
 
        III. TỔ CHỨC ĐẢNG, ĐOÀN THỂ
- Đảng bộ:
 + Tổng số đảng viên: 34 đ/c
 + Số chi bộ trực thuộc: 05
 + BCH:  5 đ/c;  Bí thư Đảng uỷ: Đ/c Đặng Luận
                         Phó Bí thư - Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy: Đ/c A Phúc
                                                      
- Công đoàn:
+ Tổng số đoàn viên: 38 đ/c.
+ Ban Chấp hành Công đoàn:  05 đ/c
   Chủ tịch: Đ/c Trần Thanh Hùng
   Phó Chủ tịch:  Đ/c Phạm Thị Hoa
baove
 
pc dbhb
 
hcmaa

kontum
 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây