M88 Link: Trang Chủ

Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và các Nghị quyết, Kết luận của Bộ Chính trị khóa XII

Thứ tư - 26/05/2021 19:00

      Thực hiện Kế hoạch số 15-KH/ĐUK, ngày 20-04-2021 của Đảng ủy Khối cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Kon Tum về nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và các Nghị quyết, Kết luận của Bộ Chính trị khóa XII, sáng ngày 25-5-2021, Đảng ủy M88 Link tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và các Nghị quyết, Kết luận của Bộ Chính trị khóa XII.
      Tham dự Hội nghị có 37 đảng viên, quần chúng (trong đó có 04 đồng chí thuộc Chi bộ Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh KonTum). Công tác tổ chức đã đảm bảo thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch Covid – 19, bao gồm việc ngồi giãn cách và đeo khẩu trang suốt quá trình học tập đồng thời trang bị dụng cụ sát khuẩn ở các hành lang hội trường.
      Trong thời gian 01 ngày, các đồng chí tham dự được nghe các Báo cáo viên truyền đạt các nội dung cụ thể:
      Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng với các báo cáo chuyên đề: Những nội dung cơ bản của Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2026; Những nội dung cơ bản của chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021-2030; Những nội dung cơ bản trong báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng.
      Các văn bản: Nghị quyết số 50-NQ/TW ngày 20/8/2019 của Bộ Chính trị về định hướng hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao chất lượng, hiệu quả hợp tác đầu tư nước ngoài đến năm 2030; Kết luận số 92-KL/TW ngày 05/11/2020 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 khóa XI một số vấn đề về chính sách xã hội giai đoạn 2012 – 2020; Hướng dẫn số 02-HD/BTCTW ngày 12 tháng 4 năm 2021 Hướng dẫn tiêu chí, quy trình rà soát, phát hiện, giáo dục, giúp đỡ, sàng lọc, đưa đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi đảng; Nghị quyết số 02-NQ/TU, ngày 06-05-2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI về nâng cao chất lượng giáo dục đối với học sinh dân tộc thiểu số tính đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; Kế hoạch số 135-KH/TU, ngày 22-09-2020 của BTV Tỉnh ủy thực hiện Chỉ thị số 41-CT/TW, ngày 24-3-2020 của Ban Bí thư TW Đảng về tăng cường phối hợp và triển khai đồng bộ các biện pháp đảm bảo an toàn, an ninh mạng.
       HoctapNQ  
                  Toàn cảnh Hội nghị

      Tham dự và trực tiếp truyền đạt chuyên đề Những nội dung cơ bản của Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2026, TS. Đặng Luận – TUV, Bí thư Đảng ủy trường Chính trị tỉnh nêu rõ: Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng là sự kiện chính trị trọng đại của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta diễn ra ngay vào những ngày đầu năm 2021. Đại hội có nhiệm vụ rất quan trọng, đó là: Kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, gắn với việc đánh giá 35 năm tiến hành công cuộc đổi mới, 30 năm thực hiện Cương lĩnh năm 1991, 10 năm thực hiện Cương lĩnh (bổ sung, phát triển) năm 2011, Chiến lược phát triển kinh tế-xã hội 2011-2020. Đại hội đã thông qua và quyết định mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp trong Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021-2030…
      TS. Đặng Luận cũng nhấn mạnh và yêu cầu viên chức, giảng viên tiếp tục nghiên cứu sâu hơn đồng thời lồng ghép các nội dung trong Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Kon Tum lần thứ XVI, … vào công tác nghiên cứu, giảng dạy lý luận chính trị tại trường, góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.
                                                                                                            Tin, ảnh: Nhị Bùi

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

baove
 
pc dbhb
 
hcmaa

kontum
 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây